Menu

Overnatning på Spraglehøj

image

Overnatning på Spraglehøj

 

Klubhuset er blevet overordnet godkendt til overnatning, udelukkende i klublokale 1 og 2, dog gælder følgende :

 

  1. Der skal søges fra gang til gang Det gør forretningsføreren, som senest 1 måned før arrangementet skal have modtaget følgende:
  2. Tidsrum, antal børn og voksne der skal overnatte i klublokale 1 og 2, samt tlf-nr på en hovedansvarlig voksen. Der må ikke overnattes i mødelokale Boresko, mødelokale EDB-sen, samt omklædningsrum.
  3. Det er træner/leder`s ansvar at sende en mail til forretningsføreren med disse informationer, såfremt en godkendelse ikke foreligger inden arrangementet skal afholdes kan klubben ikke acceptere overnatning.
  4. Forretningsføreren kommer tilbage på mail med endelig godkendelse til den hovedansvarlige.
  5. Endvidere gælder det til enhver tid gældende ordensreglement for Spraglehøj, vigtigt at klubhuset er 100% klart dagen efter senest kl. 09.00

 

Hermed følger et uddrag af den overordnede godkendelse: 

 

”Vi kan hermed tillade det ansøgte, idet vi ved besigtigelsen konstaterede, at følgende er overholdt:

 

Fra lokaler, der er større end 75 m2, skal der være mindst to af hinanden uafhængige udgange

med flugtveje helt til terræn i det fri. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved

lokalets modstående ender.

 

Fra adgangsdør til lokaler på højst 75 m2  skal der være flugtveje i to modstående retninger

med en afstand af højst 25 m til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum).

Underkant af redningsåbninger i sådanne lokaler må ikke være beliggende mere end 2 m over

terræn, og lokaler uden dør til det fri skal være forsynet med redningsåbninger, der efter kommunens

vurdering er egnet til personredning, idet der for hver påbegyndt 10 sovepladser i lokalet skal findes en sådan redningsåbning.

 

I overnatningslokaler med tilhørende flugtveje skal der anbringes håndsprøjtebatterier eller

trykvandslukkere efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse.

 

Der skal i lokalerne opsættes tydelige opslag med forbud mod rygning.

 

Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm (røgalarmer skal blot være af den type, der kan købes i et byggemarked m.m.)”