Menu

FODBOLDENS CORONA-REGLER

image
08. oktober 2020 kl. 13:59

Læs artikel som pdf her

INTRO
DBU er nu klar til at åbne for at spille fodbold på tværs af hele landet, alle aldre og
niveauer. Det skal ske på en ansvarlig måde, hvor fodbold-aktiviteter skaber glæde og
fællesskab og ikke bidrager til spredning af smitte.
Dette notat og protokol giver overblik over DBU’s holdning og tilgang – samt konkrete
retningslinjer til brug i særligt bredde-klubberne. Med denne protokol vil fodbold for
nuværende ikke være en sport med kropskontakt men en sport uden kropskontakt.

DBU’s holdning er klar: Folkesundhed er vigtigere end fodbold. Og fodbold må ikke
bidrage til at sprede smitte hverken på eller udenfor banen i dansk fodbold.
Derfor har DBU siden 6. marts 2020 fulgt myndighedernes anbefalinger og både aflyst og
udsat en række fodboldkampe, turneringer og andre aktiviteter i dansk fodbold. DBU har
ligesom Divisionsforeningen, Kvindedivisionsforeningen og DBU Bredde (de seks
lokalunioner i hele landet) løbende truffet en række historiske beslutninger om at
udsætte hele turneringer, stævner og kampe på tværs af alle niveauer og aldersklasser.
DBU har bakket op om udsættelse af EURO2020 og af en række landskampe.
DBU følger myndighedernes anbefalinger i forbindelse med åbningen for at spille
fodbold uden kropskontakt, så vi fortsat mindsker risiko for smitte-spredning. Vi vil først
åbne for at spille kamprelateret fodbold med kropskontakt, når
sundhedsmyndighederne giver grønt lys. Og vi vil gøre det med flere nye tiltag og
retningslinjer, så fodbold bliver spillet med ansvarlighed og omtanke.

De nye retningslinjer udgør en samlet Protokol for Opstart og Træning i Danske
Fodboldklubber – ’Fodboldens Corona-regler’ - og tager udgangspunkt i
myndighedernes generelle anbefalinger samt i de netop offentliggjorte retningslinjer for
udendørs-idræt fra Danmarks Idrætsforbund. Derudover har DBU fået input fra
Divisionsforeningen, Kvindedivisionsforeningen og DBU Bredde samt inspiration fra
Norge og Holland, hvor der er åbnet for at spille fodbold under en række restriktioner.

Guideline Klubbens bestyrelse
For at klubbens trænere, spillere og forældre kan føle sig trygge, skal følgende gælde:
• Klubben holder sig opdateret på relevante anbefalinger fra myndighederne og
Fodboldens Corona-regler og sikrer, at klubbens aktiviteter lever op til disse.
• Fodboldaktiviteter igangsættes kun, såfremt klubbens bestyrelse er tryg ved, at
aktiviteterne udøves med afsæt i Fodboldens Corona-regler
• Bestyrelsen skal beslutte, at aktiviteten kan opstartes og bør løbende følge og
evaluere organiseringen og eksekveringen.
• Bestyrelsen anbefales at lave forskudte træningstidspunkter således at større
forsamlinger ved skifte undgås.
Klubben anbefales at
• Udarbejde plan og organisering for gennemførelse af fodboldaktiviteter, derunder
at der er en Corona vejleder på anlægget.
• Sikre tydelig formidling af Fodboldens Corona-regler til træner, spillere og forældre
samt på anlægget, hvor der åbnes for træning.
• Etablere et trænerforum, hvor koordinering sikres mellem bestyrelsen og
trænere/frivillige
• Sikre, at der ikke kan gøres brug af klubbens bade- og omklædningsfaciliteter.

Guidelines for afvikling af aktiviteter
Før træning
 Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges.
 Det anbefales, at man slet ikke møder til træning, hvis man selv har symptomer på
Covid19-sygdommen eller bor sammen med eller har været i kontakt med en person,
som er testet positiv.
 Ingen træning for personer i risikogrupper uden myndighedsgodkendelse.
 Alle møder omklædt til tiden (ikke før) og går direkte til deres træningsgruppe.
 Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bold og kegler ud.
 Der vælges et sæt bolde og kegler, som kun må bruges af den enkelte gruppe.
 Det er ikke tilladt at bruge overtræksveste.
 Der må max trænes i grupper af maksimum 10 personer inklusive voksne, og der må
ikke skiftes ud i grupperne under træningen.
 Drikkedunke skal medbringes fyldte hjemmefra og må ikke deles med andre.
 Alle spillere og trænere vasker hænder/spritter hænder af, inden de går til træning.
Det anbefales, at der i klubben er mulighed for at spritte hænder af.

Under træning
 Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe
 Der skal så vidt mulig holdes 2 meters afstand til hinanden under hele træningen og
ved samlinger.
 Der opfordres til aktiviteter, som kan gennemføres helt uden fysisk kontakt.
 Under træning er det kun den ansvarlige, der må flytte kegler og mål.
 Der må ikke heades til bolden og heller ikke tæmmes med bryst
 Der må IKKE bruges hænder i træningen med undtagelse af målmanden, der skal
bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før træning.
 Der må ikke skiftes ud i grupper under træning.
 De enkelte grupper skal holdes separate og må ikke blande sig med hinanden under
træning.

Efter træning
 Alle forlader træningen lige efter den er slut. Anlægget skal forlades alene, ikke i
grupper. Trænerne skal være særlig opmærksom ved skiftet mellem træningshold.
 Træneren vasker alle rekvisitter af med vand og sæbe.
 Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom, og får konstateret COVID-19,
skal klubben, trænere og medspillere orienteres om dette.

Træningsprogrammer
 DBU og DBU Bredde udsender træningsprogrammer til trænere og klubber, som er
tilpasset de nuværende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.
Retningslinjer til antal træningsgrupper og spillere pr. bane:

Alle træningssessioner skal iagttage forsamlingsforbuddet. Der må ikke være flere end [pr.
7. maj) 10 personer forsamlet i forbindelse med aktiviteten. Hvis man udnytter større
arealer, hvor flere end 10 kan træne i forskellige grupper på det samlede areal samtidigt,
må grupperne ikke samles, ej heller selv om de kan opretholde mere end 2 meters
afstand.
• 11-mands bane =10 personer (spillere og trænere) 105x68 m
• 8-mands bane = 10 personer (spillere og trænere) 68x52,5 m
• 5-mands bane = 10 personer (spillere og trænere) 40x30 m
Banerne skal være tydelig optegnet og minimum afstand på 2 meter mellem hver bane.