Menu

Indmeldelse

Vi er glade for at du nu vælger at melde dig ind i Jyllinge FC - Fodboldklubben for alle !

Du indmelder dig ved at finde den årgang i nedenstående liste som du vil tilmeldes. Derefter bliver du guidet igennem processen.

Vigtigt: Gem dit login du får tilsendt da det skal bruges fremover i forbindelse med aktiviteter og kampe på dit hold. Du får dit login tilsendt når DBU har godkendt din indmeldelse

Såfremt du tidligere har været indmeldt i en anden klub bedes du meddele dette til vor kontingentansvarlig, således at vi kan rekvirere dit spillercertifikat. Send en mail til kasseren på:  kontingent@jyllinge-fc.dk 

Til kommende medlemmers orientering:
Indmeldelse er bindende indtil skriftlig udmeldelse er modtaget eller foretaget via www.jyllinge-fc.dk.

Kontingent betales forud, i januar og juli måned, for ½ år ad gangen.

Ved indmeldelse beregnes kontingentet fra det halvår hvor indmeldelsen finder sted.

Såfremt et medlem ikke reagerer på den 2. udsendte rykker på kontingentrestance, vil vedkommende automatisk blive udmeldt af Jyllinge FC. Medlemmet vil herefter ikke kunne få udleveret sit spillercertifikat, der er en forudsætning for at kunne spille for en anden klub, før restancen og tilbage leveringen af udlånt spillertøj, er afklaret.

Jeg/vi giver hermed tilladelse til, at der gerne må tages billeder (holdbilleder, protrætter, billeder fra stævner/kampe osv.) som herefter vises på www.jyllinge-fc.dk eller andet trykt materiale udgivet af klubben.