Menu

Fodboldens Venner holder generalforsamling 24. marts 2020

image
10. marts 2020 kl. 21:18

Fodboldens Venner i Jyllinge afholder generalforsamling på Spraglehøj

TIRSDAG 24. MARTS 2020 KL. 19.00

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virke v/formand Palle Støvring

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab v/kasserer Connie Jensen

4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Afgående: Henrik Jepsen og Klaus Philip Sillesen

Begge er villige til genvalg.

5. Valg af 1 suppleant. John Kyster – villig til genvalg

6. Valg af 1 revisor. Afgående Per Sillesen – villig til genvalg

7. Valg af 1 revisorsuppleant. Afgående Jørgen Nielsen – villig til genvalg

8. Behandling af evt. indkomne forslag *

9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen serveres der Gule ærter

Tilmelding: Senest 20. marts til:

Palle Støvring, formand 46 78 88 44

Klaus Philip Sillesen, sekretær 28 45 26 02

*) Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest

8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sendes til sekretær Klaus.sillesen@gmail.com

 

På bestyrelsens vegne

Klaus Philip Sillesen