Menu

Fodboldens Venner holder Generalforsamling

image
Cecilie Krause
02. maj 2018 kl. 14:13
Onsdag den 16. maj kl. 19
               
             
   
 

 

Generalforsamling

 

Fodboldens Venner i Jyllinge afholder

generalforsamling på Spraglehøj

 

Onsdag den 16. maj kl. 19.00

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virke v/ formand Palle Støvring
  3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab v/ formand Palle Støvring
  4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Afgående: Palle Støvring, Henrik Jepsen og Klaus Philip Sillesen
  5. Alle 3 er villige til genvalg.
  6. Valg af 1 suppleant. John Kyster – villig til genvalg
  7. Valg af 1 revisor. Afgående Per Sillesen – villig til genvalg
  8. Valg af 1 revisorsuppleant. Afgående Jørgen Nielsen – villig til genvalg
  9. Behandling af evt. indkomne forslag *
  10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen serveres der stegt flæsk og persillesovs

Tilmelding: Senest 10. maj til:

              

                   Palle Støvring, formand                  46 78 88 44

                   Klaus Philip Sillesen, sekretær       28 45 26 02

 

*) Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest

8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Klaus.sillesen@gmail.com

  

 

På bestyrelsens vegne

Klaus Philip Sillesen