Menu

Indkaldelse til medlemsmøde i Jyllinge FC

image
20. marts 2018 kl. 17:13
Medlemsmødet afholdes tirsdag den 3. april 2018 kl. 19.00 i klubhuset på Spraglehøj.

Indkaldelse til medlemsmøde i Jyllinge FC

 

Der indkaldes herved til medlemsmøde i Jyllinge FC i henhold til JGI’s vedtægter.

 

Medlemsmødet afholdes tirsdag den 3. april 2018 kl. 19.00 i klubhuset på Spraglehøj.

 

Dagsorden for medlemsmødet:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Orientering om JFC’s økonomiske resultat på baggrund af de gennemførte aktiviteter.
  4. Redegørelse for JFC’s aktivitetsplaner for det kommende år, herunder hvorledes disse planer gennemføres rent økonomisk ud fra det fastlagte budget.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Bestyrelsen foreslå en kontingentstigning.
  7. Valg af bestyrelse
    1. På valg er:

Jf. vedtægterne vælges bestyrelsesmedlemmerne på medlemsmødet for max. 2 år. Bestyrelsen har besluttet, at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år

Følgende er villige til valg: Dorte Hermansen, Torben Vestergaard, Torben Grünheit, Michael Svensson, Kasper Krause, Rikke Krygermeyer og Simon Kratholm Ankjærgaard.

 

Tonny Fredriksen og Jonas Pedersen har meddelt, at de ikke ønsker genvalg.

 

  1. Valg af formand.

Jf. vedtægterne vælges formanden for et år ad gangen.

Formand Michael Talchow er på valg.

 

 

 

Jf. vedtægterne:

Stemmeret på medlemsmødet har alle afdelingens fremmødte aktive og passive medlemmer der på mødedatoen er fyldt 14 år og som ikke er i restance med kontingent eller andre medlemmet pålagte bidrag til foreningen. For idrætsudøvere under 14 år, der er aktive i JGI gives stemmeretten til en af udøverens forældre. Der kan kun afgives en stemme for et barn pr. forældre og ingen person kan oppebærer mere end en stemme.

Repræsenterede medlemmer af JGIs Hovedbestyrelse og Foreningsledelse har ingen stemmeret.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på medlemsmødet, skal være tilstillet formanden senest 8 dage før medlemsmødets afholdelse.