Menu

Referat af bestyrelsesmøde 7. oktober 2019

image
02. marts 2020 kl. 11:34

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 7. oktober 2019 kl. 18.00 i klubhuset.

Tilstede: Michael Talchow (MT) (formand), Torben Grunheit (TG) (ref.), Dorte Hermansen (DH), Christina Jørgensen (CJ), Thomas Elmar (TE), Torben Jørgensen (TJ), Arne Fuglesang (AF), Torben Vestergaard (TV). Afbud: Rikke Krygermeyer (RK), Jens Podenphant (JP).

 

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Orientering fra forretningsfører
 3. Den nuværende fodboldpolitik skal g opdateres jf. sidste møde. I den forbindelse skal der tages stilling til de forskellige udvalg. Der skal sikres at vi har de rette udvalg, og at alle udvalg er besat med de rette og nok medlemmer. Ansvarsområderne og opgaverne af udvalget skal defineres og kommunikeres. Alle unødvendige udvalg skal nedlægges. Desuden skal der tilføjes mere konkret indhold ang. seniorafdeling og deres rolle. Yderlige er der behov for et nyt organisationsdiagram af klubben. Dorte kommer med et revideret oplæg inden uge 42 og sender den ud til bestyrelsen. Målet er, at den revurderede fodboldpolitik bliver fremsendt og fremlagt til næste trænermøde i november.
 4. Træneremøde den 4/11. Invitationerne er blev sendt ud til trænerne på facebook og via email.
  Agenda: (1) Generelt overblik af klubben (Dorte laver oplæg, Michael præsenterer), (2) Jyllinge sportslige profil (Sportsudvalg & Thomas – Dorte laver oplæg), (3) Åbent forum (til alle), (4) Visioner/ Årshjul/ Økonomi (Torben og Michael).
 5. Trænersituation hos drenge U11. Ultimo uge 39 valgte trænerteamet på U11 at stoppe som trænere pr. d.d. pga. ultilfredshed med hvad trænerne opfattede som utidlig indblanding fra forældre og bestyrelse jf. udgivet FB-opslag fra trænerne. Bestyrelsen prioroterede i første omgang at finde en hurtig løsning til U11, så drengene kunne fortsætte deres træning. Tre ungtrænere overtog holdet fra uge 40 med henblik på også at få tilknyttet en erfaren træner til holdet. Yderligere inivterede Bestyrelsen til forældremøde den førstkommende tirsdag i uge 40, for at drøfte situationen sammen med forældrene. På mødet deltog også 4 ud af de 5 tidligere trænere, da de har børn på holdet. Det blev på mødet aftalt, at bestyrelsen skulle indkalde det tidligere trænertam til yderligere dialog om situationen og fremtidsperspektiver. Torben og Arne tager et opfølgningsmøde med den afgående trænereteam i uge 41. Bestyrelsen tager stilling til den endelige løsning senest i uge 43. Ungtrænerne varetager træningen indtil videre. Bestyrelse. Jens Podenphant har valgt ud af personlige årsager at stoppe som medlem i bestyrelsen. Som suppleant Christina Jørgensen er trådt ind i stedet for.
 6. Jens Pødenphant har valgt af personlige årsager at stoppe som medlem i bestyrelsen. Suppleant Christina Jørgensen er trådt ind i stedet for.
 7. wrap up

Økonomi. Torben V og Michael har givet et overblik over den nuværende økonomiske situation. Overordnet set ser resultatet solidt ud. Bestyrelsen regner med at kunne overholde budgettet lagt for året. Torben V undersøger om der kan søges tilskud fra Roskilde Idrætsfond for kursusudgifter i forbindelse med Store Uddannelsesweekend i juni.

E-sports koncept. DBU tilbyder et E-sportkoncept til klubber. Dette kunne være en meget god mulighed for klubben at komme i kontakt med spillere, som vi ellers ikke ville kunne omfavne. Evt. kan der prøves om der er U19 spillere eller lign. som ville hjælpe at op bygget konceptet i klubben.

Målmandstræning. Der er stadig interesse for at kunne tilbyde målmandstræning til ungdomsspillere. Roskilde har et koncept for det og Michael undersøger om der er muligheder for sammenarbejde med den målmandstræner, der var tilknyttet Roskilde Målmands- og talentskole i Roskilde.

 1. Dato for næste bestyrelsesmøde
  Næste bestyrelsesmødet er xxx @ kl. 18.00 i klubhuset.

 

Med venlig hilsen

Torben Grünheit

Jyllinge FC