Menu

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 20. september 2019

image
02. marts 2020 kl. 11:36

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde fredag den 20. september 2019 kl. 17.30 i klubhuset.

Tilstede: Michael Talchow (MT) (formand), Torben Grunheit (TG) (ref.), Rikke Krygermeyer (RK), Jens Pødenphant (JP), Arne Fuglesang (AF), Poul Duus Gilling (Sportsudvalget). Afbud: Torben Vestergaard (TV) , Dorte Hermansen (DH), Christina Jørgensen (CJ) , Torben Jørgensen (TJ) , Thomas Elmar (TE).

 

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmødet:

 

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Indstilling om udfordringer seniorafdelingen Jyllinge FC

Bestyrelsen drøftede forskellige scenarierne for at løse de nuværende udfordringer ang. manglende trænings- og kamptilslutning fra spillerside hos senior I holdet. Der er ofte kun 7 mand til træningen og der skal bruges en del ungdomsspiller fra U19 for at kunne stille et helt hold til kamp.

 

Der blev drøftede flere mulige scenarier i løbet af mødet og bestyrelsen har besluttet følgende:

  1. Det bliver forsat med nuværende set-up indtil efterårssæson er afsluttet. For de resterende kampe bliver der udlånt spiller fra U19 holdet til senior I efter behov.
  2. Der skal arbejdes mere sammen med senior 2 holdet for få bygget et bro mellem senior I og II. Sociale aktiviteter såsom fællesspisning efter træning eller lignende kunne danne et godt udgangspunkt for det.
  3. er der stadig udfordringer med kampene for lørdag, 12. oktober. Der spiller flere seniorerhold og U19 sammentidligt. Her tages der en dialog med trænerne om hvordan det kan løses.

 

Med venlig hilsen

Torben Grünheit

Jyllinge FC