Menu

Referat af bestyrelsesmøde 22. september 2020

image
05. oktober 2020 kl. 23:34

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2020 kl. 18.30 i klubhuset.

Tilstede: Michael Talchow (MT) (formand), Torben Grunheit (TG) (ref.), Dorte Hermansen (DH), Christina Jørgensen (CJ), Torben Vestergaard (TV), Thomas Elmer (TE). Afbud: Torben Jørgensen (TJ), Troels Nørgaard (TN).

 

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

 

 • Godkendelse af dagsorden

Ingen anmærkninger til dagsordenen.

 • Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Ingen anmærkninger til referatet fra sidste møde.

 • Orientering fra Formanden
 1. E-Sport opstart. Corsair har givet yderlige 45.000 DKK i sponsorat for at købe udstyr til E-Sport holdene. Opstart af selve E-sport er planlagt til 12. oktober 2020 med i alt 7 forskellige hold.
 2. Næste medlemsmøde.
 3. Forretningsfører.
 • Status fra forretningsfører
  • Sponsorsituation
   Det seneste stykke tid har der været en del åben dialog med potentielle sponsorer i nærområdet. Klubben har modtaget 9.000 DKK fra PC Schematic som et yderlige sponsorat. Vi er langt fra målet på sponsorsiden, selv efter nedjusteringer. Der indkaldes derfor til budgetmøde i næste uge, så vi kan fremlægge en plan for medlemmerne, herunder også evt. træk på kassekreditten i 2021.
  • Sportslige aktiviteter
   Firmacup. Det var tiltænk at holde en firmacup arrangement i september måned, men arrangementet ville formentligt  løbe op på 200 mennesker, som er imod de nuværende COVID19 forholdsregler.


Julekalender. TE laver en tidsplan og koncept for julekalendersalg, som skal sættes i gang. Alle hold skal informeres og være en del af kalendersalget. Indtægter fra salget bliver splittet mellem klubben og holdene. Billeder til formålet skal laves senest lørdag d. 29. august. For at fremme deltagelsen tilbyder klubben en præmie via lodtrækning til RosTorv på 500,- DKK for alle deltagere, som er iført i klubtøj den 29. august.

.
Andre aktiviteter. Halloween cup. Kan vi tilbyde et sær fodbold arrangement i løbet af efteråret for vores egne medlemmer? TE undersøger mulighederne.


Loppemarked på Spraglehøj. Det er planen at afholde et loppemarked på Spraglehøj, søndag d. 4 oktober. Et stand til loppemarked koster 100,- DKK. CJ laver et udkast til gennemførelse og tager dialogen med TE.


Kommunikation og Nyhedsbrev. Det er vigtig at afstemme al kommunikation til medlemmerne og udadtil sammen med bestyrelsen, så vi sikrer, at vi sender en samlet kommunikation og samlede budskaber fra klubben.

ESport
Esport ville gerne starte konceptet med CS Go op til efteråret. Det skal laves en plan for opsætning og indretning samt kontingent og afvikling. Konceptet skal indebære en blanding af online spil og fysiske aktiviteter. Der afholdes et indledende møde med de ansvarlige fra ESport holdet på tirsda den  25. august kl. 18.30 i klubhuset.

 • Årshjul

Ingen yderlige kommentar til årshjulet.

 • Økonomi
  TV gjorde rede for den økonomiske situation. Regnskabet for 2020 er stadig stabilt og i balance. Vi regner med at afslutte året med et rundt ”0” i balancen.
 • Udvalg
 • Økonomiudvalg, Kontingent (Torben).
  TG gav en kort status ang. kontingentsituationen i klubben. Pt. er der 330 medlemmer i klubben og kontingentindtægter er tæt på budgetteret niveau.

Tumlingebold. Det er behov for at få en status på koncept og tøj fra sidste år til børnene. TE giver en kort opdatering inden næste møde.

 • Klublivsudvalg, drift af kiosk (Dorte/Christina)
  Corona situationen er driften af kiosken holdt på en minimum. Der afholdes et sær møde i september for at planlæg kioskdriften for resten af 2020.

 • Der blev oprettet et nyt aktivitetsudvalg som består af Dorte H, Dorthe L og Christina J. Udvalget udarbejder mulige aktiviteter som kan bidraget positiv til klubbens ånd, fællesskab og økonomi.
 • wrap up
 • Dato for næste bestyrelsesmøde
  E-Sport og budgetmøde den 25. august 2020. Dato for næste bestyrelsesmøde: 22/9, 20/10, 10/11, 8/12 (+ budgetmøder & medlemsmøde konsolidering)

Med venlig hilsen

Torben Grünheit

Jyllinge FC