Menu

Referat af bestyrelsesmøde 3. november 2020

image
23. november 2020 kl. 14:28

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 3. november 2020 kl. 18.30 i klubhuset.

Tilstede: Michael Talchow (MT) (formand), Torben Grunheit (TG) (ref.), Christina Jørgensen (CJ), Torben Vestergaard (TV), Thomas Elmer (TE), Thomas Hermansen (TH), Troels Nørgaard (TN). Afbud: Torben Jørgensen (TJ)

 

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

 

 • Godkendelse af dagsorden
  Ingen anmærkninger til dagsordenen.
 • Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
  Ingen anmærkninger til referatet fra sidste møde.
 • Orientering fra Formanden
 1. Løbeklubben. MT deltog i et møde med formanden fra løbeklubben hvor der blev drøftet forskellige emner som der skal arbejdes med på, bl.a.
 • Det skal mere muligt at reservere lokaler på Spraglehøj online fra hjemmesiden. TE tager sig af sagen og kommer med et forslag hvordan det kunne løses.

 

 • Infoskærme i klubhuset skal opdateres med indhold fra løbeklubben. TE kontakter Christina (formand) fra løbeklubben om det.

 

 • Nøgler og koder til alarmsystemet. Løbeklubben trænger til nye nøgler og koder. TE aftaler nærmere med Christina. Desuden undersøger løbeklubben med kommunen om vores nøglesystem kan skiftes til et nyere med nøglebrikker i stedet for.

 

 • Hjertestarteren er pt. hængt op i klubhuset. Det skal undersøges om den kan hænges op udenfor i stedet for. TE tager sig af sagen.

 

 • Den nuværende parkeringssituation er utilfredsstillende for alle parter. Der er ofte alt for mange biler i myldretiden. Det er aftalt at løbeklubben kontakter kommunen direkte om det.

 

 • Maling af væggene og opgangen i klubhuset. Løbeklubben har tilbudt at hjælpe til hvis der kommer en arbejdsweekend hvor væggene bliver udbedret.

 

 • Lys på parkeringspladsen. Lyssituationen om aften rundt om klubhuset er for svag. TE kontakter kommunen om man kan skifte pærerne ud imod nogle stærkere.
 1. Nye håndspritstandere. MT har købt 2 nye standere til håndsprit som bliver sat op på klubhuset og som skulle give endnu bedre muligheder for at spritte hænderne af.
 2. Gratis TV via JGI. Jyllinge FC kan få gratis adgang til TV grundpakken fra Yousee via JGIs hovedaftale. Torben V undersøger klubbens nuværende aftale med Yousee og hvordan det kan tilpasses (bl.a. Internetforbindelse).
 • Status fra forretningsfører
  • Sponsorsituation
   I fremtiden bliver der afholdt 4 morgenmøder for alle sponsorer i netværket hvor der kommer oplæg fra forskellige foredragsholder, samt at enhver få et gratis medlemskab til LoyaltyClub.

 • Der arbejdes på at udbyde 8 toppartnersponsorater til 30.000,- per år (i 3 år) som indeholder: logo på træningsdragter og kamptøj, banner på banen, navneskilt på tavlen i klubhuset, en årlig messedag (12. juni) hvor alle sponsorer udstiller deres firma og produkter - samtidigt er planen at der også afholdes så mange som mulige ungdomskampe på hjemmebane, desuden gratis øl og pølser til alle senior hjemmekampe.

  Sponsorer til senior kamptrøje. Det er tiltænk at enhver senior spiller sælger deres kamptrøje til sponsorer til 6.900,- om året og giver yderlige adgang til 4 netværksarrangements for sponsorer, firmanavn bliver oplæst højt ved kampens start.
 • Andre aktiviteter. Priserne for holdsponsorater til kamptøj skal revideres. Pt. er prisen 15.000,- DKK for et sæt kamptøj. Fremmedrettet skal prisen sættes ned til et mere overskueligt niveau. TE og TG kommer med det forslag.

  Klub100. Klub100 medlemskab bliver i fremtiden lavet om til et medlemskab til LoyaltyClub som giver fri adgang til seniorkampe, gratis deltagelse af lodtrækning samt adgang til diverse rabatordninger hos lokale forretninger. Desuden arbejdes der videre på at få forskellige foredragsholder på Spraglehøj i løbet af året.
 • ESport
  • Der har været et meget flot opstart af ESport holdene i oktober. De få mindre udfordringer i starten (e.g. CS serveren, svigtende Internetforbindelse) blev hurtig løst og alle computerne og holdene er sat op og virker nu som de skal.
  • I øjeblikket er der tre hold med i alt 29 spillere. Fremmedrettet bliver der overvejet om holdene skal blandes efter styrke i stedet for alder.
  • Desuden er det tiltænkt at sætte livestreams fra træningen op, hvor forældre eller pårørende kan følge kampene.
 • Økonomi
  TV gjorde rede for den økonomiske situation. Regnskabet for 2020 ser meget stabilt og er i balance. Vi regner med at afslutte året med et lille overskud.
 • Udvalg
 • Økonomiudvalg, Kontingent (Torben).
  TG gav en kort status ang. kontingentsituationen i klubben. Pt. er der 347 fodbold medlemmer og 29 e-Sport spiller i klubben og kontingentindtægter er tæt på budgetteret niveau.

 

 • Klublivsudvalg, drift af kiosk (Dorte/Christina)
  Corona situationen er driften af kiosken holdt på en minimum. Vi håber at der kan afholdes julebold i december – men afhænger Corona situationen.

  Der mangler en oversigt over udgifter for seniorkampene. Pt. er det svært at skelne mellem de forskellige udgifter og arrangements.

  Desuden skal der stadig findes et løsning for køleskabet i køkken. Den nuværende er i stykker og der skal investeres i et nyt. MT kigger på sagen. 
 • Aktivitetsudvalg. Kan vi optage nogle videoclips fra senior kampene og poset dem som highlights efterfølgende? TE undersøger muligheder.

 • Evt. wrap up
  Rengøringssituation. Klubben har kontaktet et rengøringsselskab som også gør rent i GvK og bedt om et tilbud for at gøre rent i klubhuset.

 • Dato for næste bestyrelsesmøde
  Dato for næste bestyrelsesmøde: 8/12 @ 18.30

 

Med venlig hilsen

Torben Grünheit

Jyllinge FC

Luk