Menu

Referat af bestyrelsesmøde 4. februar 2021

image
16. februar 2021 kl. 08:40

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2021 kl. 19.00 via MS Teams.

Tilstede: Michael Talchow (MT) (formand), Torben Grunheit (TG) (ref.), Christina Jørgensen (CJ), Thomas Hermansen (TH), Torben Jørgensen (TJ), Troels Nørgaard (TN). Afbud: Torben Vestergaard (TV), Thomas Elmer (TE)

 

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

 

 • Godkendelse af dagsorden

Ingen anmærkninger til dagsordenen.

 • Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Ingen anmærkninger til referatet fra sidste møde.

 • Orientering fra Formanden
 1. Budget 2021 og regnskab fra 2020 blev afleveret til JGI. Deadline for aflevering var 22. januar inkl. indberetning af medlemstal til DGI. Læs mere ang. budgettet under økonomi.
 2. JGI hovedmøde fra februar. Pga. af Corona lockdown er aktivitetsniveauet hos de fleste klubber i gruppen er på meget lav blus. Der er ellers ingen større anmærkninger.
 3. Vi håber at kunne tilbyde i samarbejde med DBU et tilbud til piger i 2021. DBU vender tilbage med et projektudkast til at fremme pigeandelen i klubben.
 4. Maling af stueetagen i klubhuset. Mens der er lukket for fodbold skal klubhuset males. TE har allerede købt maling og tager sig af opgaven.
 5. Virtuelle spillermøder. Der overvejes om vi kan tilbyde et online forum til de enkelte årgange hvor man møder hinanden her under lock-down. For at gøre det lidt mere inspirerende kunne man invitere til en lille konkurrence og give dem nogle fysiske udfordringer - f.eks. hvem kan bedst jonglere med bolden og lave en video af det. De endelige videoer kan postes på TikTok/ Snapchat/ Instagram. TE undersøge muligheder om hvordan det kunne sættes op.
 6. Medlemsmøde 2021. Der skal findes et dato til næste medlemsmøde i 2021. Pga. af nuværende lock-down ville bestyrelsen gerne vente indtil marts før der blev truffet en beslutning. Hvis forsamlingsforbud ophæves fortrækkes der et fysisk møde i april eller maj – ellers bliver det et online møde via MS Teams eller lignende.
 7. Elektroniske nøgler. Som nævnt tidligere, så overvejes der fortsat at udskifte vores nuværende nøgler med et elektronisk nøglesystem. TE undersøger priser og betingelser.
 8. Bestyrelsen forslår at investere i et videosystem som kan følge træningen og kampene. Der findes forskellige udbyder og systemer. TE vender tilbage med nogle konkrete forslag.

 

 • E-Sport
 1. Vi har lige dannet et nyt Elitehold til CSGO. 5 drenge blev udvalgt at deltage i JFC elitehold som træner 4 timer om ugen og repræsenterer JFC i kommende turneringer. De andre hold blev omorganiseret efter alder og spilleniveau. De nye holdfordeling kan ses på Jyllinge FC hjemmesiden.
 2. Spillertrøjer til eSport. Der overvejes om der skal købes spillertrøjer til de enkelte hold. TH laver et forslag ang. logo/ layout for det.
 3. Trænerkurser for eSport. For at sikre højst mulig kvalitet af vores træning anbefales at sende vores eSport trænere til yderlige videreuddannelse. TH undersøger muligheder og vender tilbage med nogle forslag.
 • Status fra Forretningsfører

Der er ingen anmærkninger denne gang, da TE var desværre forhindret i at kunne deltage.

 • Økonomi.

  Regnskab for 2020. Regnskab for 2020 blev afleveret til JGI sidste i januar. På trods af COVID situationen blev årsresultatet positivt og bedre end forventet. En del af overskuddet bliver brugt til klubaktiviteter i 2021 for at fremme klub-gejsten efter nedlukningen. Aktivitetsudvalg kommer med forslag om mulige aktiviteter som kunne gennemføres i år. Desuden overvejes at give alle medlemmer et træningssæt som består af shorts, t-shirts og sokker. TE undersøger mulighederne og farveforslag.

Budget 2021. Budgettet for 2021 er sendt ind til JGI og bliver snart overført til kluboffice.  

 

 • Udvalg
 1. Sportsudvalg (Michael)

Ingen yderlige kommentar.

 1. Økonomiudvalg, Kontingent (Torben).

TG gjorde rede for sidste kontingentopkrævning i februar og den nuværende medlemssituation. Der er ingen særlige anmærkninger til klubbens medlemssituation.

 1. Klublivsudvalg, drift af kiosk (Dorte/Christina)

Klublivsudvalg kommer med nogle konkrete forslag ang. aktiviteter til næste bestyrelsesmøde.

 • wrap up

 • Dato for næste bestyrelsesmøde
  Dato for næste bestyrelsesmøde: tirsdag, 9/3/2021 – kl. 19 via Teams

 

Med venlig hilsen

Torben Grünheit

Jyllinge FC