Menu

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 20. april 2021 kl. 19.00 via MS Teams

image
04. maj 2021 kl. 16:54

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 20. april 2021 kl. 19.00 via MS Teams.

Tilstede: Michael Talchow (MT) (formand), Torben Grunheit (TG) (ref.), Christina Jørgensen (CJ), Thomas Hermansen (TH), Torben Jørgensen (TJ), Troels Nørgaard (TN).
Afbud: Torben Vestergaard (TV), Thomas Elmer (TE).

 

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

 

 • Godkendelse af dagsorden

Ingen anmærkninger til dagsordenen.

 • Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Følgende punkter fra sidste møde skal der stadig arbejdes videre på:

 • Elektroniske nøgler. Som nævnt tidligere, så overvejes der fortsat at udskifte vores nuværende nøgler med et elektronisk nøglesystem. MT undersøger priser og betingelser.
 • Bestyrelsen foreslår at investere i et videosystem, som kan følge træningen og kampene. Der findes forskellige udbydere og systemer. TE vender tilbage med nogle konkrete forslag.
 • Trænerkurser for eSport. For at sikre højst mulig kvalitet af vores træning anbefales at sende vores eSport trænere til yderlige videreuddannelse. TH undersøger muligheder og vender tilbage med nogle forslag.

 • Orientering fra Formanden
 1. JGI bestyrelsesmøde. MT og TG deltog i et online møde med bestyrelsen af JGI. Der blev drøftet forskellige emner bl.a. medlemsudvikling i det forskellige klubber og JGI’s jubilæumsfest den 11. sep 2021. JFC regner med at deltage i festen med nogle aktiviteter som pt. bliver udarbejdet.
 2. Rengøring af klublokale. Desværre må vi konstaterer at vores klublokaler bliver brugt af forskellige hold selvom det egentlig er forbudt pga. af Corona nedlukning. Der ligger en del efterladenskaber såsom tomme dåser og madaffald rundt omkring i klublokalet. TE bedes om at udarbejde information til alle holde at det er en uacceptable situation.
 • Medlemsmøde
 1. Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg: Torben V., Torben J, Michael T
 2. Dato for afholdelse. Medlemsmødet bliver afhold tirsdag, 25. maj kl. 19 i klubhuset. Siden Coronarestriktioner bliver lempet i løbet af maj, forventer vi at kunne afholde hele møde fysisk i klubhuset og ikke online.
 • E-Sport, herunder lokale
 1. Flytningen af udstyret ind i det store lokale. Indenfor de næste uger flyttes alt eSport udstyret fra det lille mødelokale til den store lokale. I den forbindelse skal billardbord fjernes. Evt. kan man sætte det til gratis afhentning på DBA eller Facebook. Desuden skal der findes et bedre sted til bordtennisbord. TH aftaler flytningen med TE og CJ.
 2. Låsning af store lokale. Den store lokale skal låses indtil Corona møderestriktioner har ændret sig. TE sørger for at lokale bliver låst.
 3. Ledninger til det store lokale. Der skal tjekkes om alle kabler og ledninger til computer og netværket kan trækkes hen til det store lokale. TH aftaler et status check med Alpha Electric, Jens Rølle.
 4. Vi har oplevet flere problemer med den nuværende server. TH tjekker om der er andre udbydere som vi kan skifte til for at få et bedre stabilitet.
 5. Turneringer for eliteholdet. JFC eSport ville gerne deltage i nogle lokale og regionale turneringer. TH kommer med et forslag af mulige stævner som klubben kan deltage med.
 • Status fra Forretningsfører

TE kunne ikke deltage i bestyrelsesmødet pga. af træningsaftaler.

 • Økonomi.

  TV
  kunne ikke deltage i mødet. Økonomien bliver fremlagt til næste bestyrelsesmøde og medlemsmøde.

 • Udvalg
 1. Sportsudvalg (Michael, Troels)

Ungtrænerkontrakter. Alle 6 ungtrænere har fået deres kontrakter og aftalerne begynder fra 1. juli.

Seniortrænerkontrakt. Bestyrelsen har indgået kontrakt med TE for at træne hele seniorafdeling. Kontrakten gælder for et 1 år med option til at blive forlænget om et år på samme vilkår.

Samarbejde med Brøndby. JFC har lige indgået et nyt samarbejde med Brøndby. Der bliver kommunikeret mere konkret ang. aftalen i nyhedssektion af Jyllinge FC.

 1. Økonomiudvalg, Kontingent (Torben).

TG gjorde rede for nuværende kontingentsituation og medlemssituation. Der kom 44 nye medlemmer i løbet af marts og april, mens 12 medlemmer har valgt at stoppe.

 1. Klublivsudvalg, drift af kiosk (Dorte/Christina)

Klublivsudvalg kommer med nogle konkrete forslag ang. aktiviteter til næste bestyrelsesmøde.

 • wrap up

 • Dato for næste bestyrelsesmøde
  Dato for næste bestyrelsesmøde: torsdag, 20/5/2021 – kl. 19.00 i klubhuset.

 

Med venlig hilsen

Torben Grünheit
Jyllinge FC