Menu

Alkohol

Jyllinge FC ønsker at sikre at vores spillere og specielt ungdoms spillere har et fornuftigt forhold til alkohol i fodboldregi. 

Det skal først og fremmest ske gennem en aktuel, tæt og åben dialog mellem spillere, forældre, trænere og ledere, og derfor opfordre vi alle til at bidrage.

  1. Det er ikke tilladt for ungdoms spillere at nyde alkohol i forbindelse med det at dyrke/spille fodbold i JFC regi.
  2. Det henstilles at forældre, søskende, tilskuere, m.v. ikke nyder alkohol i forbindelse med træning og kamp i ungdomsafdelingen.
  3. For trænere, holdledere og afdelingsledere gælder det, at indtagelse af alkohol ikke er tilladt før og under kamp/træning.
  4. Det er kun tilladt at nyde alkohol i og ved klubhuset samt i forbindelse med salg af øl ved seniorkampe.
  5. Det er ikke tilladt at nyde alkohol på anlæggene iøvrigt, med mindre der tydeligt er oplyst om andet.
  6. Ved weekendture, udlandsture og stævner i Jyllinge FC, må indtagelse af alkohol i ungdomsrækkerne ikke finde sted.
  7. Ved fester og øvrige specielle arrangementer, kan spillere fra 16 år og opefter, med forældrenes skriftlige tilladelse, indtage op til max. 3 genstande med alkoholprocent svarende til pilsner øl.
  8. Såfremt en årgang/afdeling i Jyllinge FC vælger at implementere en alkoholpolitik, der er mere restriktiv end den i punkt 1-7 beskrevne, vil bestyrelsen i Jyllinge FC som udgangspunkt tiltræde en sådan beslutning.

     

Ungdomsspillere defineres som spillere der spiller andet end Senior, Oldboys, Veteran eller Superveteran.


Revideret af bestyrelsen 6. marts 2017

Luk