Menu

Klubskifte

- et spørgsmål om etik og moral. 

Sjællands Boldspil Union har udgivet en folder om etik og moral ved klubskifte. 

Det har resulteret i dette etiske reglsæt for klubskifte for ungdomsspillere. 

1. Overordnet set bør klubskifter ikke finde sted før drenge/pige alderen, dvs tidligst fra U-14

2. Når en spiller opfordres til klubskifte, skal han/hun være god nok til at indgå på den modtagende klubs førstehold. 

3. Interesse/henvendelse fra modtagerklub, bør altid gå til den afgivende klubs ledelse. 

4. I ungdomsrækkerne skal forældrene altid deltage i alle samtaler omkring evt. klubskifte. 

5. Klubskifter bør aldrig finde sted senere end 3 uger før turneringsstart. 

Følgende emner bør drøftes inden klubskifte: 

- Plan for spillerens virke i den nye klub fremlægges for en årrække. 

- Transport, transporttid, økonomi samt træningsmængde. 

- Skolegang, uddannelse og lektier. 

- Prøveperiode. 

- Ny klub udarbejder "Talentbeskrivelse" for spilleren. 

- Evaluering af klubskiftet efter 6 måneder. 

Er man i tvivl i forbindelse med klubskifte, kan man altid rette henvendelse til sin træner eller et af klubbens bestyrelsesmedlemmer.

Luk