Menu

Politik for fodboldture og stævner

Stævnevejledning for hold i Jyllinge FC regi

Formål:

Denne vejledning har til formål at klarlægge retningslinjer og procedurer i forbindelse med tilmelding og deltagelse i stævner, både indland som udland.

Med stævne forstås alle andre former for turneringer end turneringer i SBU, DBU og DGI regi.

Eksempelvis deltagelse i Nørhalne Cup, turnering i udlandet m.m. Enkelt dagsstævner såvel inden- som udendørs er dog undtaget herfor.

Det er bestyrelsens ønske, at ingen ledere bør stå med det økonomiske ansvar eller administration i forbindelse med at arrangere større ture

Lederdeltagelse:

Til alle ture der foregår i Jyllinge FCs regi og navn, skal der deltage 2 ledere pr. hold.

Ansøgning om tilskud:

Ansøgning om tilskud til tur/stævne skal sendes til en af bestyrelsesmedlemmerne, og skal indeholde

budget, beskrivelse og formål med turen samt navnene på deltagende ledere.

 

Det skal ligeledes oplyses, hvilken rejsearrangør, der benyttes eller om turen er arrangeret på egen hånd.

Ansøgningen skal ligeledes indeholde tidsplan for seneste tilmelding fra spillere, seneste angivelse af antal overfor arrangøren samt betalingsplan- og måde over arrangøren.

Ansøgningerne skal sendes til bestyrelsen senest 01.04.

Budget:

Budgettet der fremsendes med ansøgningen, skal være specificeret med budgetteret udgifter  samt budgetteret egenbetaling.

 

Tilskud:

Holdet kan søge om tilskud til følgende:

  • Holdgebyr.
  • Rejsepris for 2 ledere.

 

Som beslutningsgrundlag for bevilling af tilskud vurderer bestyrelsen følgende:

  • Tidligere tilskud ydet til holdet
  • Klubbens generelle økonomi
  • Fremsendte tur budget

 

Information:

Bestyrelsen anbefaler, at der afholdes et informationsmøde inden tilmelding eller inden afgang, hvor forældre og spillere deltager.

Betaling:

Klubbens kasserer administrer indbetalingerne fra deltageren, samt foretager den endelig betaling overfor arrangøren.

Træner eller holdleder leverer en deltagerliste til klubbens kasserer inden indbetalingerne fra deltagerne begynder.

Klubben stiller konto regnr. 1551 kontonr. 1154214  til rådighed til dette formål. Ved indbetaling skal der angives navn på den enkelte spillere, der indbetales for.

Senest betalingsdag er 4 bankdage før datoen før endelig bindende tilmelding til arrangøren.

Det antal deltagere der angives til den bindende tilmelding, vil således være dem, der har indbetalt rettidigt.

Spilledragt:

Det er et krav fra klubbens side, at der til stævner hvor der deltages i Jyllinge FC?s navn og regi, at der spilles i den normale klubdragt.

 

Godkendt på bestyrelsesmøde den 12.09.2010.

Luk