Menu

Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt på det årlige medlemsmøde hvorefter den konstituerer sig.
Bestyrelsen arbejder på ulønnet basis, og arbejder for en bedre klub og bedre forhold for både unge. ældre, piger og drenge.

I henhold til bestemmelserne (se vedtægterne) bliver bestyrelsesmedlemmerne valgt for et år ad gangen.

Bestyrelsen har navngivne medlemmer for posterne Formand, Næstformand og Kasserer. 

Luk