Menu

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. marts 2021 kl. 18.30 via MS Teams

image
04. maj 2021 kl. 16:55

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. marts 2021 kl. 18.30 via MS Teams.

Tilstede: Michael Talchow (MT) (formand), Torben Grunheit (TG) (ref.), Christina Jørgensen (CJ), Thomas Hermansen (TH), Torben Vestergaard (TV), Troels Nørgaard (TN), Thomas Elmer (TE).
Afbud: Torben Jørgensen (TJ)

 

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

 

 • Godkendelse af dagsorden

Ingen anmærkninger til dagsordenen.

 • Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Følgende punkter fra sidste mødet skal der stadig arbejdes videre på:

 • Elektroniske nøgler. Som nævnt tidligere, så overvejes der fortsat at udskifte vores nuværende nøgler med et elektronisk nøglesystem. MT undersøger priser og betingelser.
 • Bestyrelsen forslår at investere i et videosystem som kan følge træningen og kampene. Der findes forskellige udbydere og systemer. TE vender tilbage med nogle konkrete forslag.
 • Trænerkurser for eSport. For at sikre højst mulig kvalitet af vores træning anbefales at sende vores eSport trænere til yderlige videreuddannelse. TH undersøger muligheder og vender tilbage med nogle forslag.

 • Orientering fra Formanden
 1. JGI online møde. JGI bestyrelsen ville gerne møde bestyrelsen af hver eneste klub i organisation. Der er planlagt et online møde med JGI i uge 11. MT sender invitation ud.
 2. Maling af stueetagen i klubhuset. Der blev malet gangen og opgangen i klubhuset i februar. Det sidste der mangler er at tilføje vor klublogo og velkomst teksten som bliver gjort i de næste uger.
 3. Der ligger stadig nogle julekalenderer fra sidste år i klubhuset. Der skal lige tjekkes om der er stadig gevinster på disse kalenderer – som ellers kan indkræves af klubben.
 • E-Sport
 1. TH gjorde rede for eSport. Der er godt gang i træningen i og der kom flere nye medlemmer til i sidste måned. Der er god aktivitet i afdelingen og stemningen er generelt meget positiv.
 2. Flytningen af udstyret ind i det store lokale. Indenfor de næste uger flyttes alt eSport udstyret fra det lille mødelokale til den store lokale. TH aftaler flytningen med TE og CJ.
 • Status fra Forretningsfører
 1. Bestilling af tøj til medlemmer. Der blev afstemt tøjstørrelser med alle holdene og trænere og der bliver nu bestilt tøj til alle medlemmer uden udestående kontingent.
 2. Klubben har åbent igen til træning efter COVID-19 lock-down. Ungdoms og børnehold er startet op i marts. Det samme gælder seniortræning som nu kan glæde sig over 40 spillere i alt.
 3. Trænersituation U09 (Sune). Der mangler det sidste aftale ang. Sunes efterfølger. MT kigger på sagen.
 4. Kampklar til trænere. For at få bedre overblik over holdmedlemmer anbefales at trænerer bruger kampklar app’en. Her kan de følge med når nye medlemmer tiltræder eller forlader klubben.
 5. Der blev sendt information ud til trænerne at alle kampene er aflyst. Desværre har der været enkelte tilfælde i sidste weekend hvor holdene eller modstanderne ikke var klar over om der var kamp eller ej.
 6. Digital medlemskort. TE har indført et nyt digital medlemskort som giver ekstra besparelse hos udvalgte sponsorer. Kortet bliver testet i øjeblikket og bliver snart rullet ud til medlemmerne.
 7. DBU Ungdomsstævne 30/10 i Jyllingehallen. Der forventes at afholde et ungdomsstævne den 30/10 i Jyllingehallen. TE laver kort plan og beskrivelser om stævne og deler den med bestyrelsen.
 8. Børnestævne i slutningen af september. Desuden planlægges der et børnestævne i slutningen i september. Selve dato er ikke helt afklaret endnu og TE vender tilbage med flere informationer til næste mødet.
 • Økonomi.

  TV fremlagte nuværende økonomiske situation. Vi afventer stadig afslutningen af sidste års regnskab fra JGI. Klubben mangler også kommunens tilskud som ellers plejer at komme i januar. MT følger op med JGI. Overordnet set ser 2020 og 2021 positiv ud – med lidt overskud i regnskabet.
 • Udvalg
 1. Sportsudvalg (Michael, Troels)

Der skal uddeles kontrakter til alle ungtrænerer. TN tager sig af sagen.

 1. Økonomiudvalg, Kontingent (Torben).

TG gjorde rede for nuværende kontingentsituation og medlemssituation. Der kom 23 nye medlemmer i løbet af februar som er en meget positiv udvikling.

 1. Klublivsudvalg, drift af kiosk (Dorte/Christina)

Klublivsudvalg kommer med nogle konkrete forslag ang. aktiviteter til næste bestyrelsesmøde.

 • wrap up

 • Dato for næste bestyrelsesmøde
  Dato for næste bestyrelsesmøde: tirsdag, 13/4/2021 – kl. 19 via Teams

 

Med venlig hilsen

Torben Grünheit
Jyllinge FC

Luk