Menu

Referat af bestyrelsesmøde 3. marts 2022

image
14. marts 2022 kl. 10:22

Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 3. marts 2022 kl. 18.30 i klubhuset (link til pdf her)

Tilstede fra bestyrelsen: Martin Jacobsen (MJ), Christina Jørgensen (CJ), Torben Grunheit (TG) (ref.), Brian Ditlev (BD), Troels Nørgaard (TN), Thomas Hermansen (TH), Torben Vestergaard (TV)

Afbud:  Torben Jørgensen (TJ), Mogens Hallager (MH), Thomas Elmar (TE)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 • Ingen anmærkninger til dagsordenen.
 1. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
 • Fodboldskoler og JFC klubture.
  1. Sommerland Sjælland med 4 hold (2012 og 2014) mangler svar fra 2015
  2. REMA 1000 CUP. Vi regner med ca. 45 spiller og 8 trænere/ leder som deltager.
  3. Tilmeldingen til turneringen skal være foretaget senest 1. april.
 • Sommerfest lørdag den 18. juni 2022 oplæg under udarbejdelse Ansvar Aktivitetsudvalg
 • Lørdagsrock 2023. Mødedato fastsættes med aktivitetsudvalg og festivalen Ansvarlig TE og CJ
 • Vi mangler sidste bekræftelse af kommunen ang. byggetilladelse.
 • Billeder af bestyrelsen. Det bliver gjort i uge 9 efter bestyrelsesmøde.
 • Børne/ungdomsråd færdigt oplæg præsenteres senest ved opstart på græs. Ansvarlig Gustav og TE
 • Cheftræner U16. Der er fundet et løsning til U16 holdet med et internt trænereteam.
 • Medlemsmøde 2022. Der forventes at afholdes medlemsmøde torsdag, 7. april kl. 19.00 i forlængelse bestyrelsesmøde. På valg er Christina Jørgensen, Torben Grünheit, Troels Nørgaard & Thomas Hermansen (sidstnævnte er ikke på genvalg).
 1. Skriftlige status samt handlingsplan fra Forretningsfører, bl.a.
 • Børneafdelingen Der er fuld bemanding hele vejen rundt og ungtrænerne mødes ugentlig og planlægger træning

Ungdomsafdelingen Drenge/U16 gruppen består af 06-08 med et hold i U16 Der er ikke oprettet et kamphold for U15, da der desværre ikke er spillere nok på årgangen til to kamphold. Der er nyt trænerteam Her håber vi at kunne motivere lidt flere 07’ere hvor mange er stoppet under Klaus.

Vi er i dialog med spillere i årg. 04/05 som vender hjem fra efterskoler. Denne gruppe er vi opmærksomme på, i forhold til at få genstartet disse årgange, under et U19/ungsenior miljø fra august.

Seniorafdelingen Der er ligeledes fuld bemanding her, og et stærkt fremmøde til træning. Generelt en rigtig god stemning på tværs af alder og hold.

JFC Keeper Academy René har fortsat god dialog med trænerne og benyttes løbende på de forskellige årgange.     

Fodboldskoler DGI fodboldskole afvikles uge 26. Gustav Rysgaard er Træner leder. Der er pt. trænere på til 2 grupper og det forventes at få alle på plads senest 1. maj.

Tribuneprojekt Forventer at høre fra Kommunen i denne uge. Afventer tilbuddet på materialer.

Trænermøde Der er udsendt besked på Facebook.

Træningstider og baneoversigt er sendt til Michael Rosenbom til Websiden

Lørdagsrock Har møde med Nicholas mandag den 7. marts

 1. Status Udvalg/ nedenstående teams er kommet i gang:

Aktivitets udvalg

 • Sommerfest med tilmelding. Der arbejdes videre på et oplæg som bliver lagt frem til næste mødet.
 • Mere fokus på klubkultur, fællesskab og hyggelige oplevelser
 • Oplæg og aktivitetsoversigter igangværende landskampe mm
 • Hvordan kan man lave kiosken mere hyggeligt og udvide mad/ drikketilbud (ekstern rådgiver fra DGI).
 • Fast procedure/retningslinjer og registrering ang. vare i kiosk ved møder mv.

Kommercielt udvalg

 • Sponsorkort og modeller. Brian har fremlagt forskellige sponsormodeller som omfattet både tøj- og bandesponsorater samt mulighed for forskellige fordelskort og netværker.
 • Prospekt forventes lagt ind på websiden indenfor kort tid

Sportsudvalg

 • Gustav er trådt ind i sportsudvalg –
 • Ny struktur, skarpere træner miljø, spiller kompetence udvikling, JFC Keeper Academy

Kommunikations udvalg

 • Yderlige ekstern hjælp. Der bliver holdt mødet med et ekstern person som kunne styrke vores kommunikationsudvalg. Udvalget vender tilbage med udfald og næste skridt.
 • Opdatering af hjemmesiden. Michael Rosenbom har takket ja til webmaster rollen i klubben. Michael kommer til at opdaterer hjemmesiden i aftale med bestyrelsen og forretningsføreren i de kommende uger.
 • Billeder af holdene og aktiviteter. Fremmedrettet er det mening at indhente billeder fra holdene og aktiviteter rundt omkring klubben som kan promoveres på de sociale medier.

Pige/ Dameudvalg

 • Opstart af nyt pigehold. Det nye pigehold er startet op med stor succes lørdag d. 5. februar. I alt var der 17 glæde piger til træning. Der er dog stadig behov for flere hjælpetrænere (tirsdag og torsdag kl. 17). Ansvarlig Cecilie Krause og TJ.
 1. Jyllinge FC E-Sport
 • Der bliver arbejdet på en udvikling af projektet.
 • Ny plan fremlagt og godkendt 
 1. Økonomi
 • Regnskabet 2021. Den endelige regnskabet for sidste år er afsluttet. Klubben sluttede med et mindre underskud på ca. 1.300 kr. – Resultat anses som tilfredsstillende.
 • Sponsorsalg status 2022
 1. Spraglehøj Klubhus/rengøring/skur/baner:
 • Projekt elektroniske og automatisk låse m brikker – afventer svar fra JLK og JSK
 • Omklædningsrum. Sagen er noteret og registreret i Roskilde kommunen
 • Nye net bestilles til streetbane Ansvarlig TE 
 1. To Do liste
 • Tilskud RIU uddannelse Ansvarlig TV, TE og BD
 • Elektroniske låse. Ansvarlig MJ
 • Fodboldskoler og JFC klubture. TJ laver planen for Sommerland Sjælland og REMA 1000 Cup.
 • Webside/Kluboffice. Michael Rosenbom opdaterer hjemmesiden i aftale med bestyrelsen og TE.
 • Kiosk/cafe. Aktivitetsudvalg kommer med forslag ang. driften og indretning af lokalerne.
 • Nyhedsbrev marts. BD forbereder nyhedsbrev for marts måneden.
 • Sommerfest lørdag den 18. juni oplæg udarbejdes Ansvarlig CJ, TE, MJ
 • Lørdagsrock opfølgning og møde med Jyllinge festival. Ansvarlig TE, TN
 • Jyllinge FC E-sport udvikling/handlingsplan TH og Mathias Ansvarlig MJ
 • Børne/ungdomsråd oplæg – Ansvarlig (Gustav og TE)
 • Sponsorsalg 2022. Ansvarlig BD, og TE
 • JFC Jobbank/rekruttering. Igangværende. Ansvarlig MJ og TE
 • Medlemsmøde. Der bliver afhold medlemsmøde torsdag, 7. april kl. 19.00 i klubhuset. Ansvarlig TG og MJ
 1. Evt. Nyt bestyrelsesmøde torsdag den 7. april 2022 kl. 17.33

Falck abonnement opsagt der ligger plaster, gazebind mm på kontor og i kiosk 

CMS styrings modul opsagt

Dobbelt industri Køleskab med glaslåger repareres og serviceres 4 marts

Møde med fodboldens venner Tirsdag den 8. marts TV, TG og MJ 

Luk