Menu

Referat af bestyrelsesmøde 18. november 2021

image
07. december 2021 kl. 16:29

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. November 2021 kl. 18.30 i klubhuset

Tilstede fra bestyrelsen: Martin Jacobsen (MJ), Christina Jørgensen (CJ), Torben Grunheit (TG) (ref.), Thomas Hermansen (TH) & Brian Ditlev (BD)Afbud: Troels Nørgaard (TN), Torben Vestergaard (TV), Torben Jørgensen (TJ) & Mogens Hallager (MH)

Yderlige tilstede: Lene Nielsen – formand for JGI

Dagsorden:

 1. Bestyrelsens opgave mv.
 • Martin gjorde rede for vision og værdier for det fremtidige bestyrelsesarbejde og medlemmer.
 • Socialt ansvarlighed – Troværdighed – Samarbejde – Stærkt Fællesskab
 1. Godkendelse af dagsorden
 • Ingen anmærkninger til dagsordenen.
 1. Godkendelse af ekstraordinært medlemsmøde
 • Ingen anmærkninger til referatet.
 • Der skal sendes legitimationsoplysninger fra alle bestyrelsesmedlemmer såsom pas/ kørekort og sikringskort til Torben V som skal bruges til godkendelse til banken.
 1. Status fra Forretningsfører, bl.a.
 • Fremtidigt vil der være status fra forretningsfører – Der har været afholdt møde med (TE og MJ)
 1. Økonomi (Torben V)
 • Torben V var ikke til stedet pga. sygdom. Regnskabet samt budgettet til kommende år bliver behandlet i det næste bestyrelsesmøde
 1. Udvalg:
 • Der er planen at (re)etabler forskellige nye udvalg som drives fremmedrettet i klubbens regi.
 • Til det næste bestyrelsesmøde skal der overvejes hvilke udvalg Bl.a.:
  • Sponsorudvalg
  • Aktivitetsudvalg/ Klubliv og fællesskab
  • Sportsudvalg
  • E-sportsudvalg
  • Medieudvalg
  • Pige/Dameudvalg
  • Samarbejdsklubber
  • Seniorudvalg
  • Ungdomsudvalg
  • Børneudvalg
  • Klub tur udvalg 
 1. Spraglehøj Klubhus/rengøring/skur/baner:

Ingen anmærkninger til agendapunktet lige pt. Fremmedrettet bliver emne betragtet lidt mere. 

 1. Nyt fra kommunen
 • Der skal undersøges hvem pt. er vores kontaktperson i Roskilde kommunen. MJ+TE tager kontakten.

 1. To Do liste og herunder
 • Budget 2022. Budget for 2022 skal forberedes i de kommende uger. Det endelige budget skal afleveres til JGI den 10. januar 2022. Budgettet bliver drøftet i det næste bestyrelsesmøde.
 • Nytårskur. Planen til nytårskur for 2022 skal ligeledes forberedes i løbet af december. Der forventes at holde Nytårskuren, søndag den 16. januar 2022.
 • Tøjaftale. Klubbens tøjaftaler er ved at udløbe og der bliver undersøgt forskellige muligheder med fremtidige samarbejdspartner. MJ og TE kommer med et forslag til næste bestyrelsesmøde.
 • Der skal laves en liste over nuværende sponsoraftaler. TE og BD tager sig af sagen.
 • JFC Jobbank. Der blev drøftet muligheden om at opbygge en ”jobbank” på JFC hjemmeside som viser ledige poster og muligheder i klubben samt opslag hvor der er behov for hjælpende hænder.
 • Facebook og sociale medier. Der skal kigges generelt på hvilket sociale medier der skal bruges og til hvilket formål. Det samme gælder analoge medier såsom lokalavisen samt vores nuværende webside. 
 1. Evt.
 • Sponsortøj. Der mangler en overblik over sponsorbetalt spillertøj som ikke er modtaget af holdene endnu. Der burde stadig være noget åbne bestillinger hos Sportsmaster. TE lave et overblik til næste bestyrelsesmøde.
 • Julekalendersalg 2020. Der mangler de sidste udbetalinger af penge fra salg af julekalenderen fra sidste år. CJ sender antal af solgte kalender og holdene til TE og TV som udbetaler pengene efterfølgende.
 • Julegaver 2021. Julegaver til trænere og relevante personer i klubben bliver uddelt i forbindelse med den kommende Nytårskur 2022.
 • Børnearrangement. Pga. af nuværende smittesituationen i lokalområde anbefaler bestyrelsen at vente med yderlige børnearrangementer indtil situationen har forbedret sig igen.
 • Træneraftaler. Det er anbefalet at udarbejde en generelt trænereaftale som indeholder forventninger, forpligtelser og opførelsesretningslinjer ang. at være træner i klubben.
 • Fyrværkeriaftale. Der bliver overvejet at lave et samarbejde med salg af fyrværkeri i løbet af december. MJ kommer med et forslag.
 • Det ville være en god ide at forretningsføreren hjælper med dommerbesætning til kampene og melder det ud til holdene

Torben Grünheit

Luk