Menu

Referat af bestyrelsesmøde 2. december 2021

image Referat af bestyrelsesmøde 2. dec 2021
12. december 2021 kl. 16:26

Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 2. december 2021 kl. 18.30 i klubhuset

Tilstede fra bestyrelsen: Martin Jacobsen (MJ), Christina Jørgensen (CJ), Torben Grunheit (TG) (ref.), Torben Jørgensen (TJ), Mogens Hallager (MH) & Brian Ditlev (BD), Troels Nørgaard (TN)

Afbud:  Thomas Hermansen (TH), & Torben Vestergaard (TV)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 • Ingen anmærkninger til dagsordenen.
 1. Opfølgning og status
 • Oversigt over aktive sponsoraftaler samt bannere og tavle up to date ansvarlig TE og BD
 • JFC Jobbank/rekruttering - Opbygning på JFC hjemmeside som viser ledige poster og muligheder i klubben samt opslag hvor der er behov for hjælpende hænder. Ansvarlig MJ, TE  
 • Tøj samhandelsaftale og webshop forhandles og forventes afklaret i december Ansvarlig MJ og TE
 • Nytårskur for træner/holdledere søndag den 16. januar Ansvarlig CJ og DH
 • Opfølgnings- og statusmøde med forretningsfører den 9/12 – Ansvarlig TE og MJ
 • Opfølgnings- og statusmøde Jyllinge E-Sport den 14/12 – Ansvarlig TH og MJ
 • NYHED Salg af fyrværkeri på Spraglehøj – Kom og stødt fodbolden i Jyllinge! Fælles samarbejde indgået imellem Jyllinge Sportsklub, Jyllinge FC og Next Level Fireworks - Besøg showroom i cafeteriaet i perioden fra den 27. december og indtil 31/12 kl. 15 - Der sælges kun lovligt og godkendt fyrværkeri til personer over 18 år. Ansvarlig TE og Jyllinge Sportsklub
 1. Status fra Forretningsfører, bl.a.
 • Forretningsfører Thomas Elmar var desværre blevet sygdomsramt
 1. Økonomi (Torben V)
 • TV har desværre meldt udbud pga. af sygdom. MJ informeret kort om status
 • Torben G gjorde rede for antal af nuværende medlemmer. Pt. har klubben 420 fodboldmedlemmer
  og 29 eSport spillere.
 • Restancer kontingenter oprydning, rykkerkørsel mm – Ansvarlig TG, TV, TE
 1. Udvalg/ Teams:
 • BD fremlagte et oplæg til de forskellige udvalg der skal dannes i klubbens regi. Bl.a. blev der diskuteret mulighed for intern headhunter (for at finde frivillige til aktiviteter), aktivitets udvalg, pige/ dame udvalg, kommercielt udvalg, kommunikations udvalg, praktisk udvalg, sports udvalg, store projekter, indkøbs udvalg. Der bliver arbejdet i de kommende uger yderlige på oplæg samt tilføjelse af mulig besætning og konkrete ansvarsområder som bliver drøftet til næste bestyrelsesmøde.
 1. Spraglehøj Klubhus/rengøring/skur/baner:
 • I løbet af foråret (slut marts/ ultimo april) skal der afholdes en ”aktivitets- og hyggedag” for medlemmer og trænere i JFC hvor man bl.a. sætter udearealerne i stand og samtidigt arrangerer fællesspisning med god mad og drikkevarer til medvirkende. 
 1. Nyt fra kommunen
  Der er bestilt ny port til kunstbanen
 1. To Do liste
 • Al Bank. Der mangler stadig de sidste sygsikringskort og pas fra bestyrelsen til godkendelse til AL Bank.
 • Julegaver til trænere og øvrige relevante personer i Jyllinge FC bliver uddelt til Nytårskuren
 • Nytårskur søndag 16. Januar 2022. CJ fremlagte agendaen og oplæg til nytårskuren. Pga. af COVID nedlukning i 2021 bliver valget til årets trænere udskudt til sommer 2022 som en del af sommerfesten.
 • TJ tilmelder klubben til skoleaktiviteten hovedet, kroppen, klubben fra DGI. MJ tager kommunikation med TE ang. muligheder for fodboldskolen 2022 som skal afholdes om sommeren.
 • Bestyrelsen har en del nye medlemmer og det ville det være en god ide at møde og introducerer medlemmerne til Fodboldens Venner i de kommende uger. MJ tager kontakten.
 • Budget 2022 bliver udarbejdet af TV, TJ, TG som bliver fremlagt til godkendelse på næste bestyrelsesmøde i januar 2022.
 • Opstart af kommercielt/sponsorudvalg ansvarlig BD, MH og TE
 • Opstart af Kommunikations udvalg ansvarlig BD og TE
 • Webside, FB og Kluboffice side update Ansvarlig TG,MJ,TE
 • Dato fastsættes for sommerfest ansvarlig CJ
 • Faste træffetider på Spraglehøj for forretningsfører og formand ansvarlig MJ og TE

 

 1. Evt.
  Nyt bestyrelsesmøde torsdag den 6. Januar 2022 kl. 1830

 

Torben Grünheit

Luk