Menu

Referat af bestyrelsesmøde 3. februar 2022

image
11. februar 2022 kl. 15:58

Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 3. februar 2022 kl. 18.30 i klubhuset (klik her for PDF format)

Tilstede fra bestyrelsen: Martin Jacobsen (MJ), Christina Jørgensen (CJ), Torben Grunheit (TG) (ref.), Torben Jørgensen (TJ), Mogens Hallager (MH), Brian Ditlev (BD

Afbud:  Troels Nørgaard (TN),  Torben Vestergaard (TV), Thomas Hermansen (TH)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 • Ingen anmærkninger til dagsordenen.
 1. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
 • TE har opdateret sponsoraftalerne
 • JFC Jobbank/rekruttering. Igangværende. Ansvarlig MJ og TE
 • Julegaver 2021. Der mangler stadig at afhentes de sidste julegaver. CJ skriver ud
 • Sommerfest lørdag den 18. juni 2022 igangværende aktivitet – oplæg kommer fra Aktivitetsudvalg
 • Tribuneudbygning og trænermøde og materialer søndag den 13 marts kl. 900
 • Lørdagsrock møde Jyllinge Festival Ansvarlig TE, CJ og aktivitetsudvalg.
 • Billeder af bestyrelsen Igangværende Ansvarlig BD og
 • Action Jyllinge FC E-sport igangværende Ansvarlig Thomas, Mathias og MJ
 • Dannelse af børne/ungdomsråd. Oplæg TE
 • Trænersituation tilgang og styrkelse af børnemiljøet, pigefodbolden, JFC Keeper Academy (2 årige aftale) samt seniorafdelingen med flere nye trænere og assistenter ansvarlig TE og MJ
 • Ny Tøjaftale web/portal mm – mangler banner mm ansvarlig TE
 • Budget er indrapporteret og godkendt JGI samt indtastet DBU/klub
 • Nyhedsbrev januar er udsendt 
 1. Status fra Forretningsfører, bl.a.
 • Hoved/Kroppen/ Bolden – igangværende dialog og opstart med skoler – Ansvarlig TE
 • DGI fodboldskole Juni – Allerede stor tilslutning og interesse til fodboldskole i 2022. ca. 30 tilmeldinger.
 • Tilgang og aftale med ægtepar som kan være fast i kiosken tirsdag, torsdag og lørdag. Forventet opstart 1. april.2022. Ansvarlig TE og CJ
 1. Status Udvalg/ nedenstående teams er kommet i gang:

Aktivitets udvalg

 • Sommerfest med tilmelding. Aktivitets udvalg kommer med et oplæg.
 • Oplæg og aktivitetsoversigter igangværende Landskampe mm
 • Hvordan kan man lave kiosken mere hyggeligt (ekstern rådgiver
 • Fast procedure/retningslinjer og registrering ang. vare i kiosk ved møder mv.

Kommercielt udvalg

 • Sponsorkort og modeller. Der bliver arbejdet på de nye sponsormodeller og fordelskort at være sponsor i Jyllinge FC.
 • Opdatering af hjemmesiden. Hjemmesiden er i gang med at blive opdateret med sponsoroversigt, sponsormodeller og prisskema.

Sportsudvalg

 • Er i fuld gang med oplæg herunder målsætninger mm samt sports-ambassadør

Kommunikations udvalg

 • Den anden nyhedsbrev er blev sent ud til medlemmer og klubpersoner. Planen er at sende opdateringer ud hver 4. eller 6. uge.
 • Billeder af holdene og aktiviteter. Fremmedrettet er det mening at indhente billeder fra holdene og aktiviteter rundt omkring klubben som kan promoveres på de sociale medier.

Pige/ Dameudvalg

 • Opstart af nyt pigehold. Der starter et nyt pigehold i klubben lørdag d. 5. februar. I den forbindelse er der behov for flere hjælpetrænere (tirsdag og torsdag kl. 17). Ansvarlig CJ og TE
 1. Jyllinge FC E-Sport

Der arbejdes på udvikling og optimering af konceptet herunder også nye lokaler – Ansvarlig MJ

 1. Økonomi
 • Regnskabet er endnu ikke helt færdigt for 2021 –
 • Restancer medlemmer. Før den seneste kontingentkørsel i starten af februar 2022 var der omtrent 20 medlemmer tilbage i restance som skylder i alt 18k i kontingent – som er en meget positiv udvikling I løbet af den seneste måned blev der indhentet ca. 30k. Den sidste varsel kommer ud i de kommende dage og medlemmer som ikke udligner deres konto bliver meldt ud af klubben.

6B. Ny retningslinje vedtaget for betaling af kontingent Jyllinge FC og Jyllinge FC E-Sport

Medlemmerne skal indbetale kontingentet til klubben.

Har et medlem ikke betalt kontingent senest 10 dage efter betalingsfristen, udsendes første rykker

Skulle kontingent i mod forventning stadig ikke være modtaget efter yderligere 8 dage -

Så fremsendes rykker 2 - pålagt et rykkergebyr på kr. 100,- med betaling indenfor max. 5 dage

 

Samtidigt bliver træner orienteret om at medlemmet er i restance, og såfremt et medlem i mod forventning stadig er i restance kan medlemmet ekskluderes - men gælden består.

 

Et medlem i restance kan ikke skifte klub og dermed ikke få sit spillercertifikat udleveret til den nye klub. Dette betyder at en spiller i restance ikke kan udmelde sig før restancen er betalt/fjernet.

Ydermere er medlemmet uberettiget til at deltage i kamp, træning og øvrige aktiviteter i andre klubber.

 

Hvis du ønsker at udmelde dig eller dit barn af Jyllinge FC Fodbold eller Jyllinge FC E-Sport

skal du sende en skriftlig udmeldelse på dette via link på websiden eller pr. e-mail til klubben: Kontingent@jyllinge-fc.dk -    påført navn, fødselsdato og hold.

 

BEMÆRK EGET ANSVAR !!

 1. a) Din eller dit barn udmeldelse er IKKE gældende før det er bekræftet SKRIFTLIGT af Jyllinge FC

Allerede indbetalt kontingent refunderes ikke, ligesom det ej heller er en gældende udmeldelse,

hvis man blot meddeler det til en af klubbens trænere eller øvrige personer.

 

 1. b) Spillercertifikat ikke kan udleveres, hvis et medlem er i restance.

 

 1. c) Såfremt der allerede er udsendt kontingent opkrævning skal denne betales før en udmeldelse kan Spiller certifikat kan således heller ikke udleveres før denne kontingent er betalt.
 2. Spraglehøj Klubhus/rengøring/skur/baner:
 • Vi får ekstra fokus på de nye græsbaner ujævne (syd) på god og sund jordbalance - herunder b.la. ekstra topdress, luft mm – samt ekstra opmærksomhed til stadionbanen som er blød visse steder.
 • Buske bliver klippet/tyndet ud især ved sti parkeringsplads, og fjernelse af min. 2 rækker ved græsareal mod A6 (hundeområde) samt fjernelse af ”tornebuske” – Desuden tilskæring af buske ved store skur og indgang stadion samt ved hegn. Lovet udført inden sæson start Ansvarlig MJ
 • Igangværende dialog med RK ang. rengøring/miljø tilskud Ansvarlig MJ
 • Dialog ang. Gulve i omklædningsrum Ansvarlig MJ
 • Projekt opstart vedr. nye elektroniske låse/brikker udvendige døre i bygning Ansvarlig MJ

 

 1. To Do liste
 • Corona nyt/restriktioner på trods af restriktionerne er ophævet, så anbefales det fortsat at man færdes med omtanke på klubbens arealer. Smitten er ikke forbi endnu, så alle medlemmer bedes stadig af spritte hænder, rengøre lokaler, udstyr mm efter brug samt at man holder passende afstand.

Ansvarlig TE, trænere og alle andre

 • Julegaver 2021. Enkelte træner/holdledere mangler at få/afhente deres julegave, sidste mulighed for at afhente disse vil være hos MJ på Spraglehøj torsdag den 24. februar imellem kl. 18-19 Ansvarlig CJ
 • Fælles klubtur - TJ har informeret trænere og holdene om de forskellige klubtur muligheder Rema 1000 Cup, Sommerland Sjælland. Ansvarlig TJ
 • Hovedet, kroppen, klubben og Fodboldskole uge 26 – Handlingsplan udarbejdes Ansvarlig TE og TJ
 • Sommerfest lørdag den 18. juni oplæg udarbejdes Ansvarlig CJ, TE, MJ
 • Plan materiale og oprydning Ansvarlig TE, TN
 • DGI Fodboldskole Aktivitets og handlingsplan udføres Ansvarlig TE
 • Lørdagsrock opfølgning og møde ansvarlig TE og CJ
 • Ansvarlig TE, TN
 • Billeder af bestyrelsen Ansvarlig BD og
 • Jyllinge FC E-sport arbejdes videre på fremtids/handlingsplan TH og Mathias Ansvarlig MJ
 • Børne/ungdomsråd oplæg – Ansvarlig (Gustav og TE)
 • Cheftræner U16 Ansvarlig TE, MJ
 • Indkaldelse træner/holdleder møde – Ansvarlig TE, MJ
 • Opstart af nyt pigehold (Cecilie) Ansvarlig TJ, TE
 • Nyhedsbrev februar/marts – Ansvarlig BD og TG
 • Tilmeldte/status hold SBU turnering deadline 1-3 – Ansvarlig TE
 • Medlemsmøde. Der forventes at vi holder medlemsmøde ultimo marts. På valg er Christina Jørgensen, Torben Grünheit, Troels Nørgaard & Thomas Hermansen (sidstnævnte ikke på genvalg). MJ/TG
 1. Evt. Nyt bestyrelsesmøde torsdag den 3. marts 2022 kl. 18.30
Luk