Menu

Referat medlemsmøde - JFC Tirsdag den 4. april 2017

image
28. april 2017 kl. 13:33

Referat af medlemsmøde 4. april 2017 (9 fremmødte + bestyrelsen)

 1. Lene (fra JGI) blev valgt som dirigent.
 2. Formanden berettede om det forgangne år (vedhæftes referatet)
  1. Der blev spurgt ind til dele af formandens beretning.
   1. Alkoholpolitikken i senior
   2. Hærværk på Spraglehøj.
  2. Beretningen blev godkendt.
 3. Formanden redegjorde for Jyllinge FC’s økonomiske resultat.
  1. Regnskabet gav anledning til debat.
 4. Formanden redegjorde for budget 2017.
  1. Under punktet blev der diskuteret forskellige temaer, og der kom gode input fra forsamlingen.
  2. Der var en konkret forespørgsel efter et ur på opvisningsbanen.
  3. Der var en forespørgsel efter en aktivitetskalender på hjemmesiden.
 5. Der var ikke indkommet forslag.
 6. Der var to kandidater til bestyrelsen – de blev modtaget med applaus.
  1. Jacob Sølling
  2. Jonas Pedersen
  1. Der var en konkret forespørgsel efter at opstarte et ”Senior”-udvalg der kunne koncentrere sig om FF, old boys, veteraner osv.
  2. Der var en forespørgsel omkring muligheden for at udvikle en app. – Forespørgeren vender retur med en mulighed.
  3. Der var en forespørgsel om at lave opslag i de lokale samlingssteder.
  4. Der var en forespørgsel omkring konkrete ”stillingsopslag” - f.eks. 20 mennesker der skal bruge 2 timer om måneden på xxx. ”500 besøgs venner”.
  5. Der var forslag til at dele referatet bredere ud, lave indkaldelsen mere tilrettet at man skal ”ikke være bange”. – tale ind i det er ikke kedeligt, det er ikke kun et regnskab.
 7. Herefter blev mødet lukket, og festen kunne begynde.